กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานนายจ้างลดค่าจ้างโดยลูกจ้างไม่ยินยอมเมื่อเลิกจ้างต้องจ่ายอัตราเดิมหรือที่ลด ใครสงสัยต้องอ่าน!

10 October 2021

หลายคนยังคงเกิดประเด็นสงสัยและสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่า ในกรณีที่นายจ้างลดเงินเดือน โดยที่ลูกจ้างไม่ได้ยินยอมแล้วต่อมาเลิกจ้าง ค่าชดเชยจะคำนวณ ในอัตราก่อนลดหรืออัตราที่ลดแล้ว

กรณีที่ลูกจ้างยินยอมให้ลดเงินเดือนหรือ ให้ความยินยอมโดยปริยาย ค่าชดเชยจะถูกคำนวณจากฐานเงินเดือนที่ลด (แค่ไหนถือว่า ยินยอมโดยปริยาย สามารถดูได้ที่คำพิพากษานี้ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 855-56/2562)​

ส่วนกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ รวมถึงปฏิเสธโดยชัดแจ้ง หากเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่าย ค่าชดเชยโดยคำนวณจากฐานเงินเดือนในอัตราก่อนลด

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ

————- 💙

ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th