เกี่ยวกับเรา

LEGAL CLINIC AND EDUCATION

ให้คำปรึกษาเหมือนเพื่อน ช่วยเตือนเหมือนญาติ

บริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด เป็นการรวมตัวกันของเพื่อนพ้องทนาย ที่มีประสบการณ์ทางคดีและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกัน ร่วมกันทำคดีและให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการได้อย่างตรงจุด ทั้งในการป้องกันปัญหา เช่น การบริหารโครงการก่อสร้าง การร่างสัญญา หรือตรวจร่างสัญญาโดยอาศัยประสบการณ์ในการอุดช่องว่างของปัญหาที่อาจเกิดแก่ธุรกิจประเภทต่างๆ จนถึงแก้ไขปัญหา ทั้งในชั้นศาลและการไกล่เกลี่ยเจรจานอกศาล ทั้งคดีแพ่ง อาญา จนถึงคดีในศาลชำนัญพิเศษต่างๆ เช่น ศาลปกครอง ศาลแรงงาน หรืออนุญาโตตุลาการ

บริการบางส่วนของเรา

บริการของเรา

งานบริการด้านคดีแพ่ง

เราให้บริการด้านคดีความ ด้านคดีแพ่ง และบริการด้านที่ปรึกษากฎหมายคดีแพ่ง รายละเอียดบริการ

งานบริการด้านคดีอาญา

เราให้บริการด้านคดีความ ทั้งคดีแพ่งและคดีกฎหมายแรงงาน รวมไปถึงานบริการด้านสัญญาและที่ปรึกษากฎหมาย รายละเอียดบริการ

งานบริการด้านกฎหมายแรงงาน

เราให้บริการด้านคดีความ ทั้งคดีแพ่งและคดีกฎหมายแรงงาน รวมไปถึงานบริการด้านสัญญาและที่ปรึกษากฎหมาย รายละเอียดบริการ

งานบริการด้านกฎหมายครอบครัว

เราให้บริการด้านคดีความ ทั้งคดีแพ่งและคดีกฎหมายแรงงาน รวมไปถึงานบริการด้านสัญญาและที่ปรึกษากฎหมาย รายละเอียดบริการ

งานบริการด้านบริหารงานบุคคล

เราให้บริการปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล บริการจัดอบรมด้านกฎหมายและด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ รายละเอียดบริการ

งานบริการด้านงานฝึกอบรม

เราให้บริการด้านงานฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร การฝึกอบรมบุคคลากร และงานฝึกอบรมด้านอื่นๆ รายละเอียดบริการ

บริการงานทะเบียน

เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ รวมถึงการติดต่อเพื่อขอใบอนุญาตกับหน่วยงานราชการทุกประเภท รายละเอียดบริการ

ทีมงานมืออาชีพ

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการด้านกฎหมายและคดีความ
ให้คำปรึกษาเหมือนเพื่อน ช่วยเตือนเหมือนญาติ

นางสาวยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น
ทนายความประจำบริษัท
นายวัฒนา ศักขี
ทนายความประจำบริษัท
จันทิมา หวานเสนาะ
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญา และงานทะเบียน
นายพงศ์พันธุ์ ซาเหลา
ทนายความประจำบริษัท
เทพรัตน์ สุวรรณรัต
ที่ปรึกษากฏหมาย
นางสาวชนิกา แก้วรัตน์
ทนายความประจำบริษัท
นางสาวธรชญา นาคนิล
ทนายความประจำบริษัท
ติดต่อขอคำปรึกษาจากเราได้ทันที

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

ติดตามเพจเรา

@Labourlawclinique

ติดต่อทางโทรศัพท์

096-954-9632 093-9416395
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอลอีดี เกาหลี จำกัด
บริษัท อาโครม่า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด
บริษัท เท็นโจ จำกัด
บริษัท ซูซิโอ จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลยูฟู็ด จำกัด
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมนเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
Nutta Clinic
Lovely Wines Co., Ltd.

บทความล่าสุด

สามารถติดตามบทความ และความรู้ พร้อมข้อมูลข่าวสารต่างๆด้านกฎหมายแรงงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลจากเราได้