กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานเรื่องของใบเตือน ถามกันมามากสุดๆ

2 September 2023

เรื่องของใบเตือน ถามกันมามากสุดๆ

✍️ มุมนายจ้าง
1. การออกใบเตือน นั่นคือลูกจ้างต้องทำผิดกฎ ระเบียนข้อบังคับ หรือความผิดตามกฎหมายก็ว่ากันไป
2.กรณีไม่ถูกใจ ไม่ถูกจริจ ไม่ถูกชะตา หาเรื่องไปออกใบเตือนอย่าหาทำ
3.ยิ่งถ้าไปเลิกจ้างเพราะใบเตือนที่ไม่ชอบ นายจ้างอาจจะต้องจ่ายค่าตกใจ ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามแต่กรณีไป
4.ใบเตือนออกยังไงให้มีผล ไปดูโพสนี้ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=174435604134716&id=100831634828447
5.ลูกจ้างทำผิดจริง ไม่รับใบเตือน ไม่เซ็นรับไม่เป็นไร อ่านให้พยานฟังต่อหน้าลูกจ้าง พยานลงลายมือชื่อ

✍️มุมลูกจ้าง
1. ถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องเซ็นรับ การไม่เซ็นรับนายจ้างไม่มีสิทธิออกใบเตือนอีกใบว่าเราฝ่าฝืนคำสั่งเพราะเราไม่เซ็นรับ (นายจ้างก็อย่าไปหาทำนะ หน้าร้าวมาหลายรายแล้วความเข้าใจแบบนั้น)
2.ถ้านายจ้างออกใบเตือนเฉยๆ ยังไม่ได้เลิกจ้าง ไม่ต้องกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน หรือศาลแรงงาน เพราะเค้ายังไม่ได้เลิกจ้าง ใจเย็นก่อน มีสติ พิจารณาคำเตือนว่าจริงไหม ถ้าจริงให้ปรับปรุง ถ้าไม่จริงไม่ต้องเซนรับ หรือโต้แย้งชี้แจง เป็นหนังสือ เป็นเมล เป็นไลน์ ด้วยถ้อยคำสุขภาพจะได้ไม่ลุกลาม
3.แต่ถ้าถูกเลิกจ้างเพราะใบเตือน ที่เราไม่ได้ทำผิด หรือมีข้อโต้แย้ง ก็ไปกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน หรือศาลแรงงานเลย ถ้าไม่สะดวกใจไปเอง มาจ้างได้..ทางเรายินดี