กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานค่าคอมมิชชั่นกับเงินจูงใจ ต่างกันอย่างไร?

15 August 2023

ค่าคอมมิชชั่นกับเงินจูงใจ ต่างกันอย่างไร?

เงินจูงใจ หรือ Incentive และค่าคอมมิชชั่น ต่างกันอย่างไรสิ่งที่ลูกจ้างทุกคนควรศึกษาเพื่อจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ ว่าสิ่งที่เราทำไปไม่เสียเปล่านะ
ค่าคอมมิชชั่นหรือเรียกง่ายๆ คือ เงินรางวัลการขาย โดยจะถูกระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามสัญญาจ้าง หรืออาจมีการกำหนดเงื่อนไขในการได้ค่าตอบแทนตรงนี้ไว้แบบแน่นอน โดยจะคำนวณจากยอดขาย คิดจากผลกำไรที่นายจ้างได้รับโดยอาจคิดคำนวณเป็นรายเดือน รายปี ก็สามารถทำได้

ส่วน เงินจูงใจ หรือ Incentive ตามชื่อเลยจ๊ะ เป็นสิ่งกระตุ้นทำให้ใครคนนึงอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และทำได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรที่แน่นอนเสมอไปนะ เมื่อมีคำว่า จูงใจ เข้าใจง่ายๆเลยว่า จะถูกนำมาจ่ายให้กับลูกจ้างก็ต่อเมื่อต้องการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นหรือนำมาเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกจ้างออกไปล่ายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่นายจ้างกำหนดไว้ในช่วงเวลาหนึ่งที่นายจ้างได้กำหนดขึ้น
ดังนั้น ค่าคอมมิชชั่นและเงินจูงใจ จึงมีความแตกต่างกันด้วยวิธีการได้มาตามคำอธิบายข้างต้นเลยค่ะ แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 2 อย่างนั้น ถ้าลูกจ้างไม่มีแรงจูงใจในการทำงานนั้นๆ ลูกจ้างก็คงไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นและเงินจูงใจ เพิ่มเติมมาจากค่าจ้างได้อย่างแน่นอน
เรามาดูตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา ว่าด้วยเรื่อง เงินจูงใจ และ ค่าคอมมิชชั่น ให้เข้าใจง่ายๆกันดีกว่า
1.คำพิพากษาฎีกา ที่ 2246/2548 เงินจูงใจเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายโดยคำนวณให้ตามผลงานที่ลูกจ้างสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่นายจ้างกำหนดเป็นรายเดือน รายไตรมาสและรายปีซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายไม่แน่นอน ไม่เท่ากันทุกเดือน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายซึ่งนายจ้างจะกำหนดเป็นปีๆไป หากทำการขายได้ต่ำกว่าเป้าที่กำหนดก็จะไม่ได้รับเงินจูงใจ
2.คำพิพากษาฎีกา ที่ 3728/2524 เงินเพิ่มแรงจูงใจเป็นเงินเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างมาตรฐานอีก50% เพื่อเป็นรางวัลแก่ลูกจ้างที่พยายามเพิ่มผลผลิต เห็นว่า เงินเพิ่มแรงจูงใจนี้เป็นนโยบายของนายจ้างเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานเต็มความสามารถ ลูกจ้างจะมีโอกาสได้รับเงินมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความวิริยะอุตสาหะของตัวลูกจ้างเอง เป็นเงินที่นายจ้างเพิ่มให้ตามผลงานที่ทำได้เกินกว่ามาตรฐานมีลักษณะการจ่ายไม่แน่นอนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ผลงานเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของลูกจ้าง
3. คำพิพากษาฎีกา ที่ 3733/2560
“ค่าคอมมิชชั่น” เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามผลงานที่ลูกจ้างทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่นายจ้างกำหนดไว้เป็นรายปี อันเป็นการจ่ายเพื่อจูงใจให้ลูกจ้างทำยอดขายเพิ่มมากขึ้น “ค่าคอมมิชชั่น” จึงไม่ใช่ค่าจ้าง

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะคะ ติดต่อจ้างงาน info@legalclinic.co.th ไม่จ้างแต่อยากปรึกษากดโอนและสนับสนุนเพจแล้วถามมาใน inbox ค่ะ