กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานการบอกกล่าวล่วงหน้า นับ 1 งวดการจ่ายค่าจ้างนั้น นับอย่างไร ?

25 June 2023

การบอกกล่าวล่วงหน้า นับ 1 งวดการจ่ายค่าจ้างนั้น นับอย่างไร ?

การบอกกล่าวล่วงหน้า เพื่อจะให้มีผลเป็นการเลิกจ้างลูกจ้างนั้น ปัจจุบันพบว่า มีหลายๆ องค์กรนับระยะเวลาผิดจนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จนบางครั้งนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 2-3 เท่า

วิธีการนับที่ถูกต้องเป็นอย่างไร? วันนี้ทางเพจจะมาเฉลยให้ฟัง

1. การจ้างแบบมีกำหนดเวลา: การที่ได้ว่าจ้างลูกจ้างโดยกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างไว้ชัดเจน แล้ว เช่น 90 วัน 120 วัน 1 ปี หรือ 2 ปี ถ้านายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างตามกำหนดเวลาในสัญญา นายจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เพียงแต่แจ้งให้ลูกจ้างทราบว่า นายจ้างไม่ประสงค์จะต่อสัญญาให้เท่านั้นก็พอ (พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคหนึ่ง)

2. การจ้างแบบไม่มีกำหนดเวลาหรือเลิกจ้างลูกจ้างก่อนกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง: กรณีนี้กฎหมายบอกว่าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง

แต่หนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างคืออะไรกันแน่? คนชอบเข้าใจว่า หนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้าง = 30 วัน ซึ่งความจริงแล้วไม่ถูกต้องอย่างมาก เรามาดูตัวอย่างหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างที่กฎหมายกำหนดกันค่ะ

ตัวอย่างเช่น นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง ทุกวันที่ 25 ของเดือน ถ้านายจ้างมีความประสงค์เลิกจ้างลูกจ้าง ในวันที่ 25 พฤษภาคม การบอกกล่าวล่วงหน้าลูกจ้าง ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างช้าในวันที่ 25 เมษายน (ภายในวันที่ 25 เมษายน เวลาไหนก็ได้แต่ห้ามเกินวันนี้) แต่ถ้านายจ้างไปบอกกล่าวล่วงหน้าหลังวันที่ 25 เมษายน เช่น บอกกล่าวในวันที่ 30 เมษายน อย่างนี้การเลิกจ้างจะมีผลเป็นการเลิกจ้างที่ถูกต้องในวันที่ 25 มิถุนายน ถ้านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างวันที่ 25 พฤษภาคม นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 มิถุนายน ให้แก่ลูกจ้างด้วยเพราะถือว่าบอกกล่าวไม่ถูกต้อง

หรือ ถ้านายจ้างบอกกล่าวเลิกจ้างลูกจ้างในวันที่ 25 เมษายน แล้วต้องการให้ลูกจ้างออกงานทันที อย่างนี้นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 25 มิถุนายน จะเห็นได้ว่ากรณีเช่นนี้ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไปถึงวันที่มีผลเลิกจ้างที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย คือวันที่ 25 มิถุนายน

นายจ้างส่วนมากนับวันเรื่องการบอกกล่าวล่วงหน้าผิดเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะเข้าใจว่าบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน คือวันไหนก็ได้แค่นับให้ครบ 30 วันก็พอ ส่วนลูกจ้างส่วนมากก็ไม่ค่อยจะรู้สิทธิของตัวเอง แค่เห็นว่านายจ้างจ่ายเงินแล้วก็จบ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้หากใครถูกเลิกจ้างและได้รับเงินไม่ครบ สามารถร้องเรียนไปยังกรมสวัสดิการแรงงานฯ ได้เลยค่ะ