กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานสัญญามีกำหนดเวลา หากนายจ้างเลิกจ้างถือเป็นการผิดสัญญาจ้าง นายอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกจ้าง

11 June 2023
สัญญามีกำหนดเวลา หากนายจ้างเลิกจ้างถือเป็นการผิดสัญญาจ้าง นายอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกจ้าง
ส่วนมากการทำสัญญาลักษณะแบบมีกำหนดระยะเวลาไว้ก็เพื่อเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างดังกล่าว สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงทันที นายจ้างหรือลูกจ้างไม่ต้องบอกกล่าวต่อกันว่าสัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุดหรือเป็นอันเลิกกัน อาจจะเป็นในการจ้างงานตามโครงการของนายจ้าง เมื่อนายจ้างเลิกจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญาโดยที่ลูกจ้างมิได้กระทำความผิดถือเป็นการผิดสัญญาจ้าง นายจ้างอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกจ้าง หากพิจารณาจากข้อเท็จจริง ตำแหน่งหน้าที่การงานของลูกจ้าง ความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงเหตุผลที่นายจ้างผิดสัญญาด้วย
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 1385/2561 นายจ้างทำสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2561 เป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ทำงานได้ 6 เดือนกว่า นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยวาจาและได้จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างแล้ว แต่การกระทำของนายจ้างเป็นการเลิกจ้างโดยที่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ทำให้ลูกจ้างได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานจึงพิพากษาให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้าง
เขาถึงว่า สัญญาต้องเป็นสัญญา สัญญาว่ามาต้องมา 555 เพราะถ้าผิดสัญญาก็ย่อมต้องมีปัญหาตามมาให้ปวดหัวเช่นนี้แหละ ฉะนั้นจะไปสัญญาอะไรกับใครคิดให้ดีนะคะ
ติดต่องาน info@legalclinic.co.th