กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานนายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างเป็นผู้บริหารและมีคำสั่งย้อนหลัง กรณีเช่นนี้ ลูกจ้างจะเบิกโอทีในช่วงก่อนถูกแต่งตั้งได้หรือไม่ ?

10 April 2023
นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างเป็นผู้บริหารและมีคำสั่งย้อนหลัง กรณีเช่นนี้ ลูกจ้างจะเบิกโอทีในช่วงก่อนถูกแต่งตั้งได้หรือไม่ ?
กรณีนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เรื่องมีอยู่ว่า ขณะที่ลูกจ้างดำรงตำแหน่งนักบริหาร 7 ยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นนักบริหาร 8 ลูกจ้างยังมีสิทธิเบิกค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด
ต่อมานายจ้างจะแต่งตั้งให้ลูกจ้างเป็นนักบริหารระดับ 8 โดยให้มีผลย้อนหลัง โดยกรณีเช่นนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้จะมีคำสั่งแต่งตั้งให้มีผลย้อนหลังก็ย่อมไม่กระทบสิทธิในการเบิกค่าล่วงเวลา ซึ่งลูกจ้างมีอยู่ก่อนและไม่อาจมีผลในทางเป็นคุณแก่ลูกจ้างได้
ดังนั้นนายจ้างจึงไม่มีสิทธิหักเงินค่าโอทีที่ลูกจ้างได้เบิกไปออกจากค่าจ้างของลูกจ้าง
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17604-17605/2557)