กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานผู้ประกอบกิจการตาม (ม.11/1) ส่งลูกจ้างรับเหมาค่าแรงคืนนายจ้างโดยตรง ไม่เป็นการเลิกจ้าง

5 April 2023
ผู้ประกอบกิจการตาม (ม.11/1) ส่งลูกจ้างรับเหมาค่าแรงคืนนายจ้างโดยตรง ไม่เป็นการเลิกจ้าง
การที่นายจ้างผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างตาม ม.11/ 1 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ส่งลูกจ้างรับเหมาค่าแรงคืนนายจ้างตามสัญญาจ้างบริการ ไม่ถือว่านายจ้างผู้ประกอบการกิจการเลิกจ้างเพราะเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาว่าจ้าง ระหว่างผู้ประกอบกิจการกับนายจ้างรับเหมาค่าแรง ศาลฎีกาก็ตัดสินไว้ในหลายคดี เช่นในฎีกาที่ 4599/2561 ,4600/2561 เป็นต้น
เมื่อมิใช่การเลิกจ้างของนายจ้างผู้ประกอบกิจการ จึงเป็นหน้าที่ของนายจ้างโดยตรงของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่จะต้องหางานให้ลูกจ้างตนเองทำต่อไป และจ่ายค่าจ้างให้ตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างพร้อมที่จะทำงาน ตราบใดที่นายจ้างตรงไม่มีงานให้ลูกจ้างทำ แต่ตราบนั่นยังคงจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง แม้ไม่ได้งานให้ลูกจ้างทำ ก็ยังไม่ถือว่า นายจ้างโดยตรงได้เลิกจ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ตามนิยาม ม.118 พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ แต่ถ้าหากนายจ้างไม่มีงานให้ลูกจ้างทำ และไม่จ่ายค่าจ้าง ก็ถือว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างตาม ม.118 พรบ.คุ้มครองแรงงานฯและเมื่อการเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าว มิใช่กรณีลูกจ้างทำผิดตาม ม.119 และลูกจ้างมีอายุงาน 120 วันขึ้นไป ย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามอัตรา ตาม ม. 118 พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ
ฉะนั้น เมื่อนายจ้างผู้ประกอบกิจการตาม ม.11/1 ส่งตัวลูกจ้างกลับคืนนายจ้างโดยตรงแล้ว ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงจึงไม่ต้องกลับไปทำงานกับนายจ้างผู้ประกอบกิจการตาม ม.11/1 อีก แต่ต้องสอบถามนายจ้างโดยตรงของเราว่า มีงานอะไรให้เราทำหรือไม่ หากไม่มีงานให้ทำ ไม่จ่ายค่าจ้าง ไม่จ่ายค่าชดเชยและหายเงียบไปเฉยๆ หลังจากเราถูกส่งตัวกลับ ก็สามารถไปหากรมสวัสดิการแรงงานฯ ในเขตพื้นที่ได้เลยจ้าา