กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานทำสัญญาปีต่อปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาต้องได้ค่าชดเชย

20 March 2023
ทำสัญญาปีต่อปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาต้องได้ค่าชดเชย
ก่อนที่จะไปพิจารณาถึงเรื่องอื่นต้องพิจารณาก่อนด้วยว่างานที่ทำเป็นสัญญาปีต่อปีนั้นเป็นงานตามปกติธุรกิจการค้าของนายจ้างหรือไม่ ?
หากเป็นงานตามปกติธุรกิจการค้าของนายจ้าง แม้จะทำสัญญาทีละปีเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงก็ถือเป็นการเลิกจ้าง และแม้ว่าจะมีการแบ่งสัญญาออกเป็นช่วงๆสัญญานั้นก็จะถูกนับระยะเวลารวมกันตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา 20 (มาตรา 20 การที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานติดต่อกันโดยนายจ้าง มีเจตนาที่จะไม่ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิใดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่า นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานในหน้าที่ใด และการจ้างแต่ละช่วงมี ระยะเวลาห่างกันเท่าใดก็ตาม ให้นับระยะเวลาการทำงานทุก ช่วงเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการได้สิทธิของลูกจ้างนั้น)
พอแค่นี้แหละไม่อยากเขียนยาว สงสัยตรงไหนก็พิมถามไว้นะเดี๋ยวว่างๆจะมาตอบ