กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานกฎหมายกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างชาวต่างชาติหรือไม่ ?

7 February 2023
กฎหมายกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างชาวต่างชาติหรือไม่ ?
สำหรับบริษัทที่ต้องจ้างพนักงานต่างชาติ รู้กันหรือไม่ว่ากฎหมายได้กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำให้กับคนกลุ่มนี้ด้วย
กล่าวคือ แรงงานชาวต่างชาติ (ในทีนี้รวมถึงด่างด้าว เช่น พม่า ลาว เขมร ฯลฯ ด้วยนะคะ)
แม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ แต่การจ้างงานในทางแรงงาน กฎหมายแรงงานก็กำหนดค่าแรงขั้นต่ำไว้ในอัตราที่เท่ากับคนไทย คือ ประกาศค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่งประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้นั่นเอง
พูดง่ายๆ ก็คือ คนไทยมีค่าจ้างขั้นต่ำยังไง คนต่างชาติก็มีค่าจ้างขั้นต่ำแบบนั้น
นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลักเกณฑ์นึงที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบคือ สำนักตรวจคนเข้าเมืองได้กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเอาไว้
โดยหลักเกณฑ์นี้จะนำไปใช้ก็ต่อเมื่อ คนต่างชาติต้องการที่จะขยายระยะเวลาการอยู่ต่อเนื่องด้วยมีความจำเป็นของบริษัท
ซึ่งค่าจ้างขั้นต่ำของคนต่างชาติกลุ่มนี้ ต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญชาติ ดังนี้
– ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรปตะวันตก 50,000 บาทต่อเดือน
– ฮ่องกง, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, ไต้หวัน 45,000 บาทต่อเดือน
– ประเทศในเอเชีย (ยกเว้น ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ฮ่องกง, กัมพูชา, พม่า, ลาว, เวียดนาม), ประเทศในยุโรปตะวันออก, รัสเซีย, แอฟริกาใต้, ประเทศในอเมริกากลางและใต้ 35,000 บาต่อเดือน
– ประเทศในแอฟริกา (ยกเว้นแอฟริกาใต้), กัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนาม 25,000 บาทต่อเดือน
อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์นี้จะได้รับการยกเว้นหากได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เรื่องการจ่ายเงินขั้นต่ำแก่ลูกจ้างต่างด้าวของบริษัท