กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฎหมายครอบครัวกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายอาญาข้อตกลง/ข้อสัญญาให้ระงับการดำเนินคดีหรือถอนฟ้องคดีอาญาแผ่นดิน เป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 จึงตกเป็นโมฆะ

1 February 2023
ข้อตกลง/ข้อสัญญาให้ระงับการดำเนินคดีหรือถอนฟ้องคดีอาญาแผ่นดิน เป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 จึงตกเป็นโมฆะ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4351/2548 บันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ทั้งสามและจำเลยกับ ว. ที่ให้โจทก์ทั้งสามถอนฟ้องคดีอาญาที่ยื่นฟ้องจำเลยกับ ว. ไว้ให้โจทก์ทั้งสามถอนฟ้องคดีอาญาที่ยื่นฟ้องจำเลยกับ ว. ไว้ในข้อหาปลอมเอกสารสิทธิ ใช้เอกสารสิทธิ ใช้เอกสารสิทธิปลอมซึ่งเป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่ใช่คดีความผิดอันยอมความได้ เป็นข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.มาตรา 150