กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดนบังคับคดีแล้วยังไกล่เกลี่ยได้อยู่ไหม ?

1 January 2023
โดนบังคับคดีแล้วยังไกล่เกลี่ยได้อยู่ไหม ??
แม้ว่าจะมีคำพิพากษาแล้ว ตั้งเรื่องบังคับคดีแล้ว แต่เรายังอยากขอเจรจากับเจ้าหนี้อีกครั้ง เผื่อว่าเจ้าหนี้จะเห็นใจลดหนี้บางส่วนหรือให้ผ่อนชำระได้บ้าง เราก็ยังสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมบังคับคดี โดยเราสามารถยื่นคำร้องแสดงความประสงค์เพื่อขอให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยดำเนินการให้ได้ทั้งก่อนและหลังมีการดำเนินการบังคับคดี
1) การไกล่เกลี่ยก่อนการบังคับคดี คือ การไกล่เกลี่ยก่อนที่จะมีการบังคับคดียึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ ของลูกหนี้ เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา คู่กรณีสามารถขอให้มีการไกล่เกลี่ยได้ โดยไม่ให้ดำเนินการบังคับคดี เพื่อนำไปสู่การถอนการบังคับคดีต่อไปได้
2) การไกล่เกลี่ยภายหลังการบังคับคดีแล้ว คือ การไกล่เกลี่ยภายหลังจากที่มีการบังคับคดียึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ หรือขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ซึ่งหากคู่ความสามารถตกลงกันได้จะมีผลให้มีการ ถอนการยึดทรัพย์ ถอนการอายัดทรัพย์ หรือถอนการบังคับคดีต่อไป แล้วทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน เพื่อใช้บังคับตามที่ตกลง หรือหากตกลงกันได้เพียงบางส่วน ประเด็นที่ตกลงกันไม่ได้ก็สามารถดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้