กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถ้าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินให้ยึดทรัพย์บังคับคดีได้เลย เจ้าหนี้จะทำยังไง ?

1 January 2023
ถ้าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินให้ยึดทรัพย์บังคับคดีได้เลย เจ้าหนี้จะทำยังไง?
จ้างสืบทรัพย์ก็แล้วแต่ลูกหนี้ไม่มีอะไรจะให้ยึดหรืออายัด ทรัพย์สินก็ไม่มี เงินเดือนก็ไม่เกิน 20,000 หรืออาชีพอิสระไม่ได้มีรายได้ประจำเป็นเงินเดือนที่แน่นอน หรือเป็นข้าราชการก็ห้ามอายัดเงินเดือนอีก แล้วจะทำอย่างไรต่อ?
เรื่องน่าปวดหัวของการบังคับคดีเจ้าหนี้ยังไม่จบ แต่ลูกหนี้ก็อย่างเพิ่งดีใจไป เมื่อเจ้าหนี้ได้เริ่มกระบวนการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับตั้งแต่วันพิพากษาตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าพนักงานบังคับคดีก็สามารถดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้ โดยไม่มีกำหนดเวลาหมดอายุจนกว่าลูกหนี้จะชำระเงินครบตามจำนวน แปลว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้ตลอด ขอแค่เจ้าหนี้ร้องขอให้บังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันพิพากษาก็พอ
เอาแล้วสิคุณลูกหนี้อย่าเข้าใจผิด คิดว่า 10 ปีแล้วเจ้าหนี้จะหมดสิทธิยึดทรัพย์นะ เข้ารอยึดได้ตลอดนะฉะนั้นเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะคะ