กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฎหมายครอบครัวกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เจ้าหนี้สามารถยึด หรืออายัดทรัพย์สินอะไรได้บ้าง ?

15 December 2022
เจ้าหนี้สามารถยึด หรืออายัดทรัพย์สินอะไรได้บ้าง ???
ตามที่โพสต์ก่อนได้อธิบายขั้นตอนเริ่มต้นตั้งเรื่องยึดทรัพย์บังคับคดีของเจ้าหนี้แล้ว เจ้าหนี้ยังมีหน้าที่ต้องนำสืบทรัพย์ ว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้างและอยู่ที่ไหน ทำงานอยู่ที่ไหน หากเจอก็จะส่งเอกสารที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ให้เจ้าพนักงานพิจารณาคำขอยึดทรัพย์ โดยจะมีเพียงเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเท่านั้น ที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่เข้ามายึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ไป
เมื่อเจ้าหนี้มีหน้าที่นำสืบทรัพย์ควรจะทราบว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างที่เจ้าหนี้สามารถยึดหรืออายัดได้ เพราะเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทรัพย์ของลูกหนี้ได้ทุกอย่าง ดังนั้น ควรต้องทราบว่ามีอะไรบ้างที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้โดยชอบธรรม หรืออะไรบ้างที่หากยึดไปแล้วผิดกฎหมาย
ทรัพย์สินที่สามารถยึดได้
– ของมีค่า เครื่องประดับทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น เพชร พลอย นาฬิกา และของสะสมที่มีมูลค่า
– บ้าน ที่ดิน และถึงแม้ว่าจะยังติดจำนองอยู่ก็สามารถที่จะยึดได้เช่นกัน
– รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ และไม่ได้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
– เงินในบัญชีเงินฝาก หรือเงินปันผลจากการลงทุน
– ทรัพย์สินที่เป็นการลงทุน อาทิ หุ้น ทองคำ ตราสารหนี้ หรือกองทุน
– เงินเดือนจากการทำงานของลูกหนี้ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ แต่ต้องมีรายได้เกินกว่า 20,000 บาท
ต่อเดือน ถึงจะยึดได้
เห็นไหม!! ระวังนะ อย่าไปยึดคคุณลูกหนี้ที่รักสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะ เตือนแล้วนะ!!!