กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฎหมายครอบครัวกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่นแชร์แล้วโดนลูกแชร์โกง หนีหนี้ไม่ยอมส่งเงิน แถมท้าวแชร์ยังหนีไปอีก เราจะฟ้องเรียกเงินคืนได้ไหม ?

1 December 2022
เล่นแชร์แล้วโดนลูกแชร์โกง หนีหนี้ไม่ยอมส่งเงิน
แถมท้าวแชร์ยังหนีไปอีก
เราจะฟ้องเรียกเงินคืนได้ไหม???
 
ปัญหาเรื่องแชร์นี่เจอทุกยุคทุกสมัยจริงๆค่ะ ตอนแรกเริ่มเล่นก็ตกลงกันอย่างดี แต่กลายเป็นว่าหนีกันไปหมดทั้งลูกแชร์และท้าวแชร์ คนโดนโกงแบบเราจะทำยังไงได้บ้างมาดูกันค่ะ
 
การเล่นแชร์ เป็นสัญญาทางแพ่งประเภทหนึ่ง ดังนั้นหากลูกแชร์คนใดคนหนึ่งและท้าวแชร์หนีหนีไปโดยไม่ยอมชำระหนี้ค่าแชร์ไม่ว่าจะกี่งวดก็ตาม เราสามารถฟ้องคดีแพ่งเพื่อบังคับเอากับท้าวแชร์และลูกแชร์ได้นะคะ
 
อย่างไรก็ตาม ในการฟ้องคดีผิดสัญญาแชร์ ลูกแชร์สามารถฟ้องได้ทั้งท้าวแชร์และลูกแชร์ค่ะ แต่ในทางกลับกัน ถ้าคนที่โดนโกงเป็นท้าวแชร์ (กล่าวคือ ท้าวแชร์โดนลูกแชร์โกง หนีหนี้ไม่ยอมจ่าย) ท้าวแชร์จะฟ้องเรียกเงินกับลูกแชร์ที่หนีไปไม่ได้นะคะ ท้าวแชร์จะต้องรับผิดชอบชำระเงินในส่วนนี้ให้แก่ลูกแชร์คนอื่นเองค่ะ
 
นอกจากนี้แล้ว การฟ้องคดีแพ่งก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสีย กล่าวคือ มีค่าธรรมเนียมศาลที่คิดตามทุนทรัพย์ และค่าทนายความค่ะ ดังนั้นในการฟ้องคดีก็ต้องพิจารณาความคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่จะได้รับด้วยค่ะ