กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานผ่านการทดลองงานแล้ว แต่บริษัทไม่ขึ้นเงินเดือนให้ ฟ้องได้ไหม ?

28 November 2022
ผ่านการทดลองงานแล้ว แต่บริษัทไม่ขึ้นเงินเดือนให้ ฟ้องได้ไหม ?
คำถามนี้มี 2 คำตอบ มิตรรักพอจะเดาได้ไหม ว่าตอบอย่างไรบ้าง ?
สำหรับคำถามนี้มี 2 คำตอบคือ “ฟ้องได้”และ “ฟ้องไม่ได้”
กล่าวคือ ถ้าในสัญญาจ้างไม่ได้ตกลงว่า ผ่านทดลองงานแล้วจะปรับให้ นายจ้างก็มีสิทธิที่จะไม่ปรับให้ แต่ตรงกันข้าม หากในสัญญากำหนดไว้ ว่าผ่านทดลองงานแล้วจะขึ้นให้เป็นจำนวนเท่าใด แต่ไม่ขึ้นให้ แบบนี้ถือว่าโต้แย้งสิทธิแล้วฟ้องศาลได้