กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น
นายจ้างโอนตัวให้ไปทำงานบริษัทใหม่ถือเป็นการเลิกจ้างหรือไม่ ?
ขอรวมฮิตแบตเมกะแด๊นซ์แล้วกันเพราะช่วงนี้ก็จะมีคำถามเกี่ยวกับการขอโอนตัวลูกจ้างให้ไปทำงานที่อื่นเข้ามาหลายคำถาม เริ่มเลออ
นายจ้างย้ายลูกจ้างไปทำงานบริษัทในเครือแต่ให้นับอายุงานใหม่แบบนี้ถือว่าเลิกจ้างหรือไม่?? : คำตอบคือ ถือว่าเลิกจ้างและเป็นการเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิดนายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย
ที่ตอบแบบนี้เหตุก็เป็นเพราะว่าเมื่อไหร่จ้างอยากจะย้ายลูกจ้างไปทำงานที่อื่นแม้ว่าเป็นบริษัทในเครือแต่ก็เป็นนิติบุคคลต่างกันการที่ลูกจ้างต้องทำสัญญาจ้างใหม่ก็ถือว่านายจ้างเดิมไม่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างต่อไปจึงถือว่าเป็นการเลิกจ้าง (อ้างอิงตามคำพิพากษาฎีกาที่ 513 / 2524)
แต่ในกรณีกลับกันถ้านายจ้างโอนลูกจ้างไปอีกบริษัท”โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง” และมีการตกลงนับอายุงานกันต่อเนื่องก็ถือเป็นการโอนตัวลูกจ้างไม่ใช่การเลิกจ้าง (ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 3554 / 2525)