กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานค่าคอมมิชชั่น ถือว่าเป็นค่าจ้างหรือส่วนหนึ่งของค่าจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือไม่ ?

19 November 2022
ค่าคอมมิชชั่น ถือว่าเป็นค่าจ้างหรือส่วนหนึ่งของค่าจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือไม่ ?
คลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็นดังนี้
ค่าคอมมิชชั่น จะถือว่าเป็นค่าจ้างถ้าเข้าลักษณะดังต่อไปนี้
1. นายจ้างจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของ
2. คิดคำนวณเอาจากผลของการทำงาน เช่น เป็นเซลล์ขายรถยนต์ นายจ้างกำหนดค่าคอมมิชชั่นให้คันละ 5,000 ลูกจ้างขายได้ 2 คัน ก็ได้ค่าคอม 10,000 บาท เป็นต้น
3. จะต้องอาศัยการทำงานหรือผลงานโดยตรง เช่น จะต้องนำสินค้าไปขายและขายได้เท่านั้น จึงจะได้ค่าคอมมิชชั่น ถ้าขายไม่ได้ก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่น
4. มีแบบแผนและการคำนวณที่แน่นอน เป็นทางการ
ดังนั้น หากค่าคอมมิชชั่นที่นายจ้างจ่ายในลักษณะที่เป็นการจูงใจ เช่น ถ้าลูกจ้างสามารถขายสินค้าได้จำนวน 10 ชิ้น ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้ค่าคอมมิชชั่น 30,000 บาท หากลูกจ้างขายสินค้าได้ไม่ถึง 10 ชิ้น ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ได้ค่า คอมมิชชั่น ลักษณะนี้ไม่ถือว่าค่าคอมมิชชั่นเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน