กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์โอนเงินผิดบัญชี หากผู้รับโอนไม่คืน ” มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ “

11 October 2022
โอนเงินผิดบัญชี หากผู้รับโอนไม่คืนมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์!!
ในยุคที่การโอนเงินสะดวกรวดเร็ว ทำได้ง่ายผ่านอุปกรณ์ในมือถือ ก็อาจจะมีข้อเสียคืออาจเกิดความผิดพลาด เช่น โอนผิดคน ใน กรณีนี้ผู้ที่ได้รับโอนเงินไปผิด จะนำเงินไปใช้แล้วบอกว่า ก็โอนผิดเอง ไม่ระวังเอง ไม่คืน คิดแบบนี้เข้าข้อหายักยอกทรัพย์นะคะ
ในส่วนของผู้โอนไปผิด ต้องทำอย่างไรนั้น ให้ดำเนินการดังนี้ค่ะ
1. แจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยนำหลักฐานการโอนเงิน วันเวลา จำนวนเงิน ชื่อ-เลขบัญชี เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทร (ผู้โอน และ ผู้ที่รับโอนไปผิด)
2. ติดต่อธนาคาร บัญชีที่เราโอนผิด เพื่อแจ้งปัญหาและสอบถามวิธีการขอคืนเงิน และให้ธนาคารติดต่อไปยังผู้รับโอนให้ทำการคืนเงินกลับมา หรืออนุญาตให้ธนาคารดึงเงินในบัญชีกลับไป ซึ่งธนาคารไม่สามารถ ดึงเงินจากบัญชีผู้รับโอนโดยพลการได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับโอนปลายทางก่อน
3. ถ้าผู้รับโอนตกลงคืนเงินที่โอนไปผิด ธนาคารก็จะดำเนินการโอนเงินจำนวนนั้นคืนให้แก่ผู้โอน
4. หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเงิน ผู้โอนจะต้องแจ้งความดำเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์ ซึ่งมีโทษจำคุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ …” ความผิดฐานนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในทางกลับกัน ถ้ามีเงินโอนผิดเข้ามาบัญชีของเรา เราก็ไม่ควรดีใจ รีบนำไปใช้ แต่ควรดูที่มาของเงิน โดยแอพพลิเคชั่นสมัยนี้ดูได้ง่ายๆ และให้เราติดต่อธนาคารและให้ความยินยอมให้คืนแก่ผู้โอนนะคะ แต่ทางที่ดี ก่อนโอนอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนดำเนินการกดยืนยันการโอนไปยังบัญชีปลายทางค่ะ