กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฎหมายครอบครัวกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่จ่ายค่าเช่า ผู้ให้เช่างัดเข้าไปยกของออกมากองไว้หน้าห้องได้ไหมนะ??

23 September 2022
ไม่จ่ายค่าเช่า ผู้ให้เช่างัดเข้าไปยกของออกมากองไว้หน้าห้องได้ไหมนะ??
อันนี้ต้องรีบบอกเลยนะคะสำหรับผู้ให้เช่ามือใหม่อย่าเข้าใจว่าเรามีสิทธิ์ทำได้นะ ผู้ให้เช่าส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันฉันเข้าได้อยู่แล้วใช่ค่ะไม่เถียงบ้านเรือนนั้นอาจจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณแต่ในระหว่างที่เค้าเช่าอยู่แถวมีสิทธิครอบครองดังนั้นเมื่อเขาผิดสัญญาเช่าจึงเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งผู้ให้เช่าไม่สามารถเปิดห้องงัดห้องเข้าไปและไปขนของผู้เช่าออกมากองไว้หน้าห้องนะคะ
เล่นให้พูดตามหลักกฏหมายว่าเป็นความผิดส่วนใดนั้น ต้องแจ้งให้ทราบว่าการบุกรุก รบกวนการครอบครองของผู้เช่า มีความผิดทางอาญา ตามมาตราที่ 362 โดยมีอัตราโทษโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งรวมไปถึงการล็อกกุญแจห้ามไม่ให้ผู้เช่าเข้าไปในห้องอีกอันนี้ก็เป็นความผิดในฐานเดียวกันค่ะ
ดังนั้นก่อนจะให้ใครเช่าห้องการพิจารณาประวัติและคัดเลือกผู้เช่ารวมถึงการร่างสัญญาเช่าให้รัดกุมและให้มีหลักประกันในการเช่าก็จะช่วยเซฟผู้ให้เช่าได้นะคะสำหรับผู้ให้เช่ารายใดที่ต้องการทำสัญญาเช่าหรือการปรึกษาทางกฏหมายต้องการติดต่อหาทนายความเพื่อดำเนินการใช้สิทธิ์เรียกร้องตามกฏหมาย หรือแม้แต่ขั้นตอนการสืบบุคคล สืบทรัพย์สินก็สามารถติดต่อได้ที่ info@legalclinic.co.th