กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น
สามีเสียชีวิต ภรรยาจะได้มรดกเท่าไร ?
หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าหากเมื่อสามีเสียชีวิต ภรรยาจะต้องได้รับทรัพย์มรดกทั้งหมด
กรณีนี้ภรรยาถือเป็นทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง โดยจะแบ่งกับทายาทโดยธรรม 6 ลำดับที่มีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังตามลำดับได้รับคนละกึ่งหนึ่ง
ทั้งนี้ ภรรยาต้องเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกในเวลาตาย คือจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันในเวลาสามีตาย หรือแม้แต่หย่าร้างกันหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่าขาดจากกันก็ยังถือว่าเป็นทายาทอยู่ย่อมมีสิทธิรับมรดกของสามี
ยกตัวอย่าง หากสามีเสียชีวิต โดยที่ไม่มีลูกด้วยกันและพ่อแม่ของสามีเสียชีวิตไปก่อนแล้ว ภรรยาก็จะต้องแบ่งมรดกคนละครึ่งหนึ่งกับทายาทโดยธรรมลำดับ 3 คือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน