กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฎหมายครอบครัวกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระวังชวดมรดก !! หากผู้รับมรดกเซ็นเป็นพยานเสียเอง

23 September 2022
ระวังให้ดีผู้รับมรดกตามพินัยกรรม จะเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้!!
หลายหลายคนมักจะถามเพียงว่าพินัยกรรมทำอย่างไรพินัยกรรมมีกี่แบบ ต้องฝากไว้ที่ใคร แต่ข้อสำคัญบางประการที่อาจทำให้พินัยกรรมตกไปเป็นโมฆะนั่น คือทายาทผู้รับมรดกตามพินัยกรรมลงลายมือชื่อเป็นพยานในพินัยกรรม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1653 กำหนดห้ามไม่ให้พยานในพินัยกรรมเป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรมนั้น และถ้าหากดันไปลงลายมือชื่อผลก็คือย่อมทำให้ทรัพย์มรดกที่ผู้ตายยกให้ตกเป็นโมฆะและกลับไปแบ่งตามลำดับทายาทตามเดิม
อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5404 / 2533 พยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้ตามความหมายแห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1653 วรรคหนึ่งหมายถึงพยานซึ่งต้องลงลายมือชื่อในใบพินัยกรรมที่ทำขึ้นนั้น การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั่งอยู่ด้วยขณะที่ผู้ตายทำพินัยกรรม “แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อเป็นพยาน” ในพินัยกรรมก็ไม่ได้ทำให้พินัยกรรมนั้นตกไป พินัยกรรมนั้นไม่เป็นโมฆะและยังสามารถยกให้จำเลยได้ตามเจตนาของผู้ตาย
สำหรับใครที่มีปัญหาด้านกฎหมายต้องการติดต่อหาทนายความเพื่อดำเนินการใช้สิทธิ์เรียกร้องตามกฏหมาย หรือแม้แต่ขั้นตอนการสืบบุคคล สืบทรัพย์สินก็สามารถติดต่อได้ที่ info@legalclinic.co.th