กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายครอบครัวกฏหมายแรงงานอย่าคิดว่าการที่ไม่มีสัญญาจ้าง แล้วลูกจ้างไม่สามารถฟ้องได้นะ

20 November 2021

มีแฟนเพจท่านหนึ่งสอบถามเข้ามาด้วยความระกำใจว่า…. ” ทำงานมาตั้งนาน ประกันสังคมก็หัก จู่ๆมาเลิกจ้างแบบฟ้าผ่า นายจ้างบอกว่าไม่สิทธิได้ค่าชดเชย เพียงเพราะไม่มีสัญญาจ้าง กฎหมายไม่เป็นธรรมเลย”
ใจเย็นก่อนเตง…ใครบอกกฎหมายไม่เป็นธรรม ฟ้องไม่ได้ ถ้ามั่นใจว่าทำงานร่วมกันแบบที่นายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชา อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่นายจ้างมาโดยตลอด ขาดลามาสายต้องแจ้ง ที่สำคัญนายจ้างส่งประกันสังคมให้ ถ้าครบขนาดที่พูดมานี้ เมื่อถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด “ ก็มีสิทธิได้ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม” เพราะ ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดว่าสัญญาจ้างแรงงานต้องทำเป็นหนังสือ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3598/2561) ดังนั้น การจ้างแรงงานอาจจะมีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือตกลงกันด้วยวาจา หรือ เกิดขึ้นโดยปริยายก็ได้ทั้งสิ้น

อ่านมาถึงตรงนี้อาจเกิดคำถามว่า อ่าว!! แล้วให้เอาหลักฐานอะไรมาฟ้องคดีหล่ะ??

ก็หลักฐานต่างๆที่แสดงว่ามีการจ้างงานกัน มีการมอบหมายงานให้ทำ ไม่ว่าจะเป็นไลน์ อีเมลล์ เอกสารต่างๆ บัตรพนักงาน การหักเงินส่งประกันสังคม รวมถึงเอกสารที่แสดงว่าเราได้รับเงินเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็น statement แสดงว่าเงินเข้าออกจากบริษัท เท่าไหร่ รวมถึงหลักฐานอื่นที่แสดงว่าระยะเวลาการทำงานร่วมกันมานานแค่ไหน เป็นต้น

ดังนั้น บริษัทไหนที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยอ้างว่าไม่มีสัญญาจ้างแรงงานบอกได้เลยว่า ไม่พ้น !!

ทำให้ถูกต้อง เป็นธรรม และใช้วิธีบริหารการจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายจะดีกับทุกฝ่ายมากที่สุด
———— 💙
ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th
#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิก​กฎหมาย​แรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน