กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายครอบครัวกฏหมายแรงงานให้เวลามองหางานใหม่ 3 เดือน แล้วขอให้มาเซ็นใบลาออก คือ การบอกเลิกจ้าง

10 November 2021

นายจ้างเรียกไปบอกว่าจำเป็นต้องลดตำแหน่งงานหนูเนื่องด้วยเศรษฐกิจ ให้เวลาหางานสามเดือนในการหางานใหม่ ค่อยมาเขียนใบลาออก แบบนี้คือเลิกจ้างไหมคะ??
อ่านแล้วก็แบบ อืมมม….
เค้าจะเลิกแหละ แต่เค้าพูดอ้อมโลก
และตีมึนให้เราลาออกเอง

ความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า

มาตรา 118 วรรคสอง ให้ความหมายของการเลิกจ้าง ไว้ว่า การกระทําใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทํางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ ลูกจ้างไม่ได้ทํางานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไป

ดังนั้น กรณีนี้ไม่ใช่การที่ลูกจ้างสมัครใจลาออก แต่เป็นการที่นายจ้างแสดงเจตนาว่าไม่ประสงค์ให้ลูกจ้างทำงานต่อไป และการแสดงเจตนานั้นไปถึงลูกจ้างแล้ว นายจ้างจะถอนการแสดงเจตนาไม่ได้ นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย

————- 💙

ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th