กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายครอบครัวนายจ๋าอย่าหักมั่ว!!! นายจ้างไม่มีสิทธิหักเงินเดือนลูกจ้างที่ได้เงินเยียวยาตามมาตรา 33

5 September 2021

คนละเรื่องอย่ามาปนกันน

ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรา 33 แล้วจะมาหักค่าจ้างออกไม่ได้!