กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานแพ้วัคซีน สามารถลาป่วยได้และยังมีสิทธิได้รับค่าจ้างนะ

25 July 2021

มีลูกจ้างท่านหนึ่ง สอบถามเข้ามาว่าตนเองนั้นมีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน จึงใช้สิทธิ์ลาป่วยแต่นายจ้างแจ้งขอใบรับรองแพทย์ว่าป่วย หรือมีอาการข้างเคียงจากวัคซีนดังกล่าว ซึ่งลูกจ้างก็ไม่สามารถขอได้เพราะกลับมาถึงบ้านแล้วและเพียงอยากพัก เลยอยากสอบถามทางเพจว่าเช่นนี้ควรใช้ลาอะไร

ตอบได้เลยว่าใช้ “การลาป่วย” อย่างที่เคยบอกไปโดยชัดแจ้งตาม พรบ คุ้มครองแรงงานมาตรา 32 ก็กำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่า “ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงการลาป่วยตั้งแต่สามวันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ”

ในกรณีที่นายจ้างจัดแพทย์ไว้ให้แพทย์นั้นเป็นผู้ออกใบรับรองเว้นแต่ลูกจ้างไม่สามารถให้แพทย์นั้นตรวจได้

วันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานและวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา41 มิให้ถือเป็นวันลาป่วยตามมาตรานี้ “

ดังนั้นหากลูกจ้างลาป่วย 1 วันก็ไม่จำเป็นจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามหากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เกินกว่า 3 วัน ลูกจ้างควรไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาและขอใบรับรองแพทย์เพื่อมาส่ง บริษัทและใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในมาตราดังกล่าว เพื่อติดตามอาการของตนเองนะคะ

 

————-💙

ติดต่องานจ้าง

✅ คดีความ

✅ ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า