กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

PDPAองค์กรขนาดเล็กต้องทำ PDPA หรือไม่

25 July 2021

องค์กรขนาดเล็กต้องทำ PDPA หรือไม่ ???

คำตอบสั้นๆ คือ “ต้องทำ” แต่จะทำมากหรือน้อยเพียงใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

 

โดยกฎหมายก็บอกอยู่แล้วว่า มี 6 ลักษณะเท่านั้นที่ไม่ต้องปฏิบัติตาม คือ

 

1.ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวกิจกรรมในครอบครัว

 

2.องค์กรที่ดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของสาธารณะก็ไม่ต้องทำตามกฎหมายนี้

 

3.เพื่อกิจการสื่อสารมวลชน งานศิลปกรรมหรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะ

 

4.สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะกรรมาธิการ ตามอ านาจและหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา และคณะกรรมาธิการ

 

5.การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี การวางทรัพย์ การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 

6.การดำเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

 

สรุป!! ไม่เกี่ยวกับเรื่องพนักงานขององค์กรมากหรือน้อย ก็ต้องทำตามกฎหมายไม่ว่าไซส์ใด ก็ต้องทำหมด แต่จะทำมากหรือน้อยนั้นเป็นอีกเรื่อง ส่วนใครที่มองว่าไม่ต้องเสียเงินเสียทอง ทำธุรกิจหลักใครรอดก่อน ก็ระวังให้ดีนะคะ เพราะโทษปรับ PDPA โหดขนลุกเลยทีเดียว

———-💙

ส่วนใครอยากอัพเดทเรื่องกฎหมาย PDPA แบบละเอียดจับต้องได้สามารถอ่านได้ใน รอบรู้กฎหมายแรงงานและ PDPA หรือ หายากรับฟังในรูปแบบเสียงสามารถเสริจ Practical PDPA ใน YouTube ได้เลยนะคะ

จัดอบรม Inhouse traing PDPA โดยอาจารย์ ชัชวาลนัดทนายฝ้าย หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@legalclinic.co.th ดูน้อยลง