กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานรู้หรือไม่ ค่าตกใจไม่ใช่ 1 เดือนเสมอไป

25 July 2021

พูดถึง ค่าตกใจ หลายๆคนจะคิดเสมอว่า

ถ้านายจ้างเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ให้ออกปุ๊บปับมีผลทันทีลูกจ้างจะต้องได้ค่าตกใจ ตกใจเท่ากับ 1 เดือนซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกต้องซะทีเดียว… ไม่ถูกต้องอย่างไรมาฟังที่จะได้อธิบายต่อไปนี้ค่ะ

ค่าตกใจ คำนี้มีที่มาที่ไป พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17/1

บัญญัติว่า “ในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบตามมาตรา 17 วรรคสอง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเป็นจำนวน เท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างควรจะได้รับ นับแต่วันที่ให้ลูกจ้างออกจากงานจนถึงวันที่การเลิกสัญญาจ้างมีผลตามมาตรา 17 วรรคสอง โดยให้จ่ายในวันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน”

จากข้อกฎหมายดังกล่าว นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไปจนถึงวันที่การเลิกจ้างมีผล

เช่น กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างในวันที่ 2 มกราคม 2564 ให้มีผลทันที กรณีนี้การเลิกจ้างจะมีผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น นายจ้างต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับลูกจ้างไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่ใช่จ่ายแค่ 1 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างได้เตรียมตัว ในการหางานใหม่และโอนถ่ายงานที่ทำมาในจ้างควรบอกกล่าวล่วงหน้านะคะ.. หรือหากจะให้ออกโดยมีผลทันทีก็ต้องตายค่าตกใจตามหลักการที่กล่าวไปข้างต้นค่ะ

——— 💙

ติดต่องานและขอทราบค่าบริการ

💬คดีความ

💬ที่ปรึกษากฎหมาย

💬ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

💬งานบรรยาย

💬 VISA &WORK PERMIT

Labour.clinique@gmail.com ได้นะคะ