กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานบริษัทไม่ต้องส่งประกันสังคมของนักศึกษาฝึกงานเพราะไม่ใช่ลูกจ้าง

25 July 2021

มาแบบสั้นๆรวบรัดเลยวันนี้ อ่านตามภาพก็จบ!!

ถ้าสถาบันส่งมาฝึกงาน มีหนังสือมาขอฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าตลาดแรงงาน จะไม่มีค่าตอบแทนก็ได้ เว้นต่บริษัท ทำ MOU หรือข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่น

แต่อย่างไรก็ดี แม้เป็นการฝึกงาน วันเวลา การพัก วันหยุดก็ควรอยู่ในกรอบกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับ

———— 💙

ติดต่องานจ้าง

 

✅ คดีความ

✅ ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า