กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานนายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างฉีดวัคซีน แต่ลูกจ้างไม่ขอฉีด หากลูกจ้างติด Covid นายจ้างปฎิเสธไม่จ่ายค่าจ้างได้หรือไม่

19 June 2021

กรณีที่นายจ้างจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดมาให้กับลูกจ้าง นายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างฉีดได้หรือไม่ หากลูกจ้างไม่ยอมฉีดแล้วลูกจ้างติดโควิด นายจ้างจะใช้เป็นเหตุไม่จ่ายค่าจ้างได้หรือไม่

คลินิกกฎหมายแรงงาน ขอให้ความเห็นดังนี้

1.นายจ้างไม่มีสิทสิทธิบังคับลูกจ้าง เพราะสิทธิในการรักษา หรือป้องกันตัว เป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 หากลูกจ้างไม่ใช้สิทธิในการฉีดวัคซีนก็เท่ากับเป็นการสละสิทธิเท่านั้น ไม่ใช่หน้าที่ ไม่ควรจะต้องมีการบังคับ ใดๆ

2.หากลูกจ้างติดโควิด นายจ้างก็ยังคงต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง เพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 32 ให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน ดังนั้นแม้ลูกจ้างไม่ยอมจริงวัคซีนและติดโควิด ลูกจ้างก็ยังมีสิทธิ์ลาป่วยได้ตามกฎหมายและมีสิทธิได้รับค่าจ้าง เว้นแต่ว่าลูกจ้างใช้สิทธิ์ลาป่วยเกินกว่า 30 วันแล้วลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้าง

 

ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ จะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีน เราทุกคนก็ต้องป้องกันตัวเอง ใส่หน้ากาก ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความเสี่ยง

ขอให้ทุกคนรอดปลอดภัย จากโควิด ทีมงานคลินิกกฎหมายแรงงาน ขอเป็นกำลังใจให้

 

————- 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

✅คดีความ

✅ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

 

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า ดูน้อ