กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานลูกจ้าง Sub contract หากถูกยกเลิกสัญญา ใครจ่ายค่าชดเชย…!!! บริษัทผู้ว่าจ้างหรือบริษัทที่ไปทำงานด้วยกันนะ

22 May 2021

มาถึงประเด็นน่าสนใจที่มีคนถามเข้ามาหลายคนขอรวมตอบทีเดียวในโพสนี้เลย……

กรณีที่บริษัท A รับพนักงานเข้าทำงาน แล้วส่งพนักงานไปทำงานต่อที่บริษัท B ต่อมาบริษัท B ขอเปลี่ยนตัวบุคลากรหรือเลิกสัญญา กับบริษัท A และส่งตัวพนักงานกลับ โดยที่พนักงานไม่ได้มีความผิดเลย แบบนี้พนักงานมีสิทธิ์อย่างไรบ้างบริษัทไหนต้องรับผิดชอบค่าชดเชย
คลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็นดังนี้

1.สัญญาจ้างระหว่างบริษัท A และบริษัท B ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน ดังนั้น การที่บริษัท B ขอเปลี่ยนตัวบุคลากรพนักงานหรือขอเลิกสัญญาจึงไม่ใช่การเลิกจ้างกับบริษัท A บริษัท B ซึ่งไม่มีความรับผิดตามกฎหมายแรงงานต่อบริษัท A แต่ความรับผิดในข้อสัญญาอื่นๆต้องพิจารณาจากเงื่อนไขสัญญาประกอบว่าเป็นความผิดของใคร และใครมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร

2. เมื่อพนักงานถูกส่งตัวกลับมาที่บริษัท A บริษัท A ผู้ซึ่งเป็นนายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานยังคงมีหน้าที่และความรับผิดต่อพนักงาน นั่นหมายความว่า ต้องวางแผน บริหารจัดการลูกจ้างดังกล่าวที่ไม่ได้ทำงานให้ B แล้ว ไปทำงานที่อื่นต่อไปในลักษณะลูกจ้างรับเหมายังบริษัทอื่น

3. กล่าวคือยังคงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเดือน และมอบหมายงานให้แก่ลูกจ้าง กรณีนี้หากบริษัท A เลิกจ้าง พนักงานคนดังกล่าวบริษัท A ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามกฎหมายแรงงาน มาตรา 118

📝ความเห็นส่วนตัวของเรานะ 📝

เรามองว่ากรณีแบบนี้บริษัท A จะต้องมีเงื่อนไขกับบริษัท B ในกรณีที่บริษัท B ต้องการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดว่ามีค่าปรับอย่างไร หรือการเปลี่ยนตัวบุคลากร จะต้อง มีเหตุผลและหลักฐานเพียงพอว่าเหตุใดจึงต้องการเปลี่ยน

ส่วนรายละเอียดในสัญญาระหว่างบริษัทAและบริษัทBเขียนยังไงให้ครอบคลุมและลดความเสี่ยงถ้าคิดไม่ออกก็ไม่ต้องคิดต่อ inbox มาถามราคาได้เลยช่วงนี้ทนายยังว่าง 😊

———– 💙
ติดต่องานขอทราบค่าบริการ
💬คดีความ
💬ที่ปรึกษากฎหมายครับ
💬ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng
💬งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA
💬 VISA & WORKPERMIT
สอบถามค่าบริการได้ทาง Labour.clinique@gmail.com