กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานลูกจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนลาออก แต่นายจ้างให้มีผลทันที ไม่ถือว่าเป็นการเลิกนะ

22 May 2021

คำถามนี้ดีมีประเด็น ว่ากรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงาน “ก่อนครบกำหนดในใบลาออก” กรณีนี้จะถือว่าเป็นการเลิกจ้างหรือไม่ ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชยหรือไม่

คลินิกฎหมายแรงงาน ขอให้ความเห็นดังนี้ค่ะ

1.ในกรณีที่ลูกจ้างยื่นใบลาออกโดยขอให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามวันที่ระบุในใบลาออก ” หากนายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานก่อนครบกำหนดในใบลาออก ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง”

2.ศาลฎีกาเคยตัดสินว่าสัญญาสิ้นสุดลงเพราะการลาออกไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ทั้งนี้เพราะ “ลูกจ้างเป็นฝ่ายแสดงเจตนาขอบอกเลิกสัญญาจ้างก่อน” แม้นายจ้างไม่แสดงเจตนาอะไรสัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อถึงวันที่ระบุในใบลาออกมีผล (อ้างอิงคำพิพากษาฎีกา 3459/2526)

 

>>อย่างไรก็ตามการที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานก่อนถึงกำหนดการลาออกมีผล ทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิในการทำงานและได้รับค่าจ้างจนถึงวันที่การลาออกมีผล นายจ้างจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ลูกจ้างครับ (อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1196-1218/2546)<<

 

>>คลายคำถามคาใจไปอีกข้อนะครับ ดังนั้น ถ้ายังไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวง คำว่า “ลาออก” ขอให้เป็นคำต้องห้ามไปก่อนนะครับ ไม่ว่าจะทั้งในไลน์ หรือพูดต่อหน้าผู้บังคับบัญชา เพราะการแสดงเจตนาลาออกก็ไม่ต้องทำเป็นหนังสือครับ ไม่พร้อมอย่าทำนะครับ เดี๋ยวเสี่ยงเปล่าๆ<<

————

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

คดีความ

ที่ปรึกษากฎหมาย

ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

หากบทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านใดบ้างสามารถแชร์เพื่อเป็นความรู้ได้เลยนะคะ และรบกวนใส่เครดิตให้เพจด้วยน้า