กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานสัญญาใช้ทุนออฟฟิต บังคับได้จริงหรือไม่ ลาออกก่อนต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือ

6 May 2021

มีแฟนเพจท่านนึงนำสัญญามาปรึกษาว่าตนเองได้รับทุนการฝึกอบรมเป็นมูลค่า 20,000 บาท โดยมีผลผูกพันว่าเมื่อได้รับทุนฝึกอบรมดังกล่าวแล้วต้องมาทำงานให้บริษัท 1 ปีหากไม่มาทำงาน ต้องใช้ทุนและค่าปรับ 5 เท่า ของจำนวนทุนที่ได้รับ

จึงเกิดเป็นคำถามว่าสัญญาดังกล่าวใช้บังคับได้หรือไม่?? คลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็นดังนี้ค่ะ

 

1.สัญญาดังกล่าว “สามารถใช้บังคับได้” แต่มากน้อยเพียงใดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

2.ฎีกาที่ 690/2552 วางหลักในกรณีคล้ายคลึงกันไว้ว่าหากข้อสัญญาไม่เป็นธรรมและเบี้ยปรับนั้นมากกว่าภาระที่ลูกจ้างพึงคาดหมายได้ ศาลอาจปรับลดและวินิจฉัยให้ลูกจ้างไม่ต้องรับผิดเต็มจำนวน

จากตัวอย่างฎีกาดังกล่าวข้างต้น มีข้อเท็จจริงที่ยาวมากๆขออนุญาตสรุปๆ แบบนี้นะคะ

  1. บริษัทมีข้อตกลงให้ทุนฝึกอบรมกำหนดให้ลูกจ้างกลับมาทำงานกับนายจ้าง 3 ปี หรือต้องเสียเบี้ยปรับ 3 เท่าของค่าใช้จ่าย
  2. ในการที่ลูกจ้างไปฝึกอบรม 14 วัน นายจ้างเสียค่าใช้จ่ายไปเพียง 2 แสนเศษ แต่ต้องทำงานมีกำหนด 3 ปี

3.ต่อมาลูกจ้างประสงค์ลาออกจึงถือว่าเป็นผู้ผิดสัญญา นายจ้างฟ้องร้องเรียกค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินร้อยละ 15 ต่อปีของเงินต้น

4.ในคดีนี้ศาลได้พิพากษาว่า เป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรมเพราะนายจ้างได้ลงทุนในการฝึกอบรมไปเพียง 200,000 บาทเศษแต่กำหนดเป็นค่าเสียหายกว่า 1 ล้านบาท หรือให้ทำงานกว่า 3 ปี แต่อย่างไรก็ตาม สัญญาดังกล่าวก็ยังมีผลบังคับใช้ได้จึงมีคำพิพากษาให้ลูกจ้าง ชำระเงิน 31,894.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

ใครอยากอ่านฎีกายาวฎีกาเต็มไปกันได้ที่ฎีกา 690/2552

มาถึงตรงนี้ฝากไว้ให้คิดนิดนึงทั้งในมุมของนายจ้างและลูกจ้าง ในมุมนายจ้างเองแม้ว่าจะมีอำนาจต่อรองเหนือกว่าแต่การกำหนดอะไรที่เป็นภาระแก่ลูกจ้างเกินสมควร ในสัญญาใช้ทุนก็จะมีผลเช่นเดียวกับคำพิพากษาข้างต้น ในมุมมองของเราเรามองว่าเสียมากกว่าได้เสียอีก และในมุมของลูกจ้างท่านใดที่กำลังเผชิญปัญหาด้านนี้อยู่ก็อยากให้รู้ไว้ว่าการจะเซ็นสัญญารับทุนใดๆนั้น ให้ตรึกตรองให้ดีก่อนว่าพร้อมชดใช้ทุนหรือไม่ หรือหากเซ็นรับทุนไปแล้วและมีความจำเป็นจะต้องลาออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลองคุยกับนายจ้างเพื่อแสดงเหตุผลอันแท้จริงและขอลดค่าปรับหรือค่าเสียหายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าลงมาก่อน และทำบันทึกกันไว้ให้เรียบร้อย

 

————-

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

  • คดีความ
  • ที่ปรึกษากฎหมาย
  • ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng
  • งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA
  • VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า