กรุณารอสักครู่

 

Decide. Commit.
Succeed.

We use innovative approaches to solve
the toughest challenges for businesses.

01 _____ ABOUT USBusiness law firm which renders advice on a full range of corporate matters

Phosfluorescently engage worldwide methodologies with web-enabled technology. Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric.

ATTORNEYS AT LAW
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy.
AND JUSTICE FOR ALL
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment the overall value.

02 _____ FIELDS OF EXPERTISEWe specialise in corporate law, litigation, commercial and residential property.

PROPERTY AND CONSTRUCTION
87%
BANKING AND FINANCE
93%
TECH AND MEDIA
86%
LITIGATIONS
95%
Our professional leadership team is truly committed to producing the best results for our clients very successfully.

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway workplace diversity and empowerment.

03 _____ OUR CLIENTS

Client
นายจ้าง" ขอลดค่าจ้าง " เมื่อไม่ตกลงด้วยจึง " เลิกจ้าง" แบบนี้ฟ้องได้ 100%
22
นายจ้าง" ขอลดค่าจ้าง " เมื่อไม่ตกลงด้วยจึง " เลิกจ้าง" แบบนี้ฟ้องได้ 100%
" ไม่ผ่านโปรก็ฟ้องได้ " ถ้า !!!!!
29
ค่าชดเชย ผ่อนได้หรือไม่ ?

04 ______ WORK WITH USIt's our job to find solutions by producing the best results

05 ______ SERVICEAt Goldenblatt, we are driven by the shared vision of success,
not fees.

06 ______ CONTACT & LOCATIONWe are here for you
24h a day, 7 days a week

PHONE:
1 800 643 4300
HOURS:
Mon-Sun: 8am – 8pm
ADDRESS:
49 Russell, London
EMAIL:
info@goldenblatt.co.uk