บริการด้านงานทะเบียน

บริการของเรา

บริการด้านสัญญา และที่ปรึกษากฏหมาย

เราให้บริการด้านงานทะเบียนบริษัท การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ รวมถึงการติดต่อเพื่อขอใบอนุญาตกับหน่วยงานราชการทุกประเภท

บริการด้านงานทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท แก้ไขข้อมูลบริษัท และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ผู้ถือหุ้น เอกสารการประชุม เป็นต้น

บริการด้านงานเอกสารราชการ

บริการติดต่อเพื่อดำเนินการกับหน่วยงานราชการ

บริการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

บริการติดต่อขอใบอนุญาตกับหน่วยงานราชการ

shape
shape