บริการด้านทรัพยากรบุคคล

บริการของเรา

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เราให้บริการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานและองค์กร โดยให้บริการครอบคลุมในทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงโครงสร้างฐานเงินเดือน การสร้างค่านิยมในองค์กร เป็นต้น

พัฒนาระบบประเมินพนักงาน

บริการด้านการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนพนักงาน

บริการด้านการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนพนักงาน

ประเมินค่าตำแหน่ง และจัดตำแหน่งงาน

บริการด้านการประเมินค่าตำแหน่ง และการจัดระดับตำแหน่งงานของพนักงาน

สร้างค่านิยมในองค์กร

บริการด้านการสร้างค่านิยม และการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

Competency Model

บริการด้าน Competency Model และการประยุกต์ใช้ประโยชน์

shape
shape