ทำงานล่วงเวลาจริงแต่ลืมสแกนนิ้ว มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาหรือไม่

คำถามนี้มีประเด็น เกี่ยวกับความหลงๆลืมๆของแฟนเพจเราท่านหนึ่งที่ลืมสแกนนิ้วเวลาทำงานล่วงเวลาและนายจ้างปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างทำงานล่วงเวลา จึงเกิดเป็นคำถามที่ว่า เมื่อนายจ้างสั่งให้ทำงานล่วงเวลาจริงและพนักงานก็ทำงานล่วงเวลาแล้วเพียงแค่ลืมสแกนนิ้ว จะตัดสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าล่วงเวลาเลยหรือไม่ คลินิกกฎหมายแรงงานขอตอบดังนี้ค่ะ