ลูกจ้างทำผิด นายจ้างเตือนด้วยวาจาหลายครั้ง พอทำผิดอีกครั้ง นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่

ความเกรงใจเป็นสมบัติที่ดี แต่ใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาจะลดปัญหาเยอะเลยครับ โดยเฉพาะในการทำงานร่วมกัน เกริ่นมาแบบนี้เพราะวันนี้เป็นคำถามจากทางแฟนเพจที่เราจะเอามาตอบในวันนี้