ใบเตือนที่ไม่ได้ระบุว่า “ห้ามทำผิดซ้ำ” ถือว่าไม่ครบองค์ประกอบ

เจ็บแปลบขึ้นมาทันที หากลูกจ้างผิดจริง เตือนจริง แต่ยังต้องจ่ายค่าชดเชยอีก OMG!! กรณีนี้ยังมีอยู่จริง แต่ไม่ใช่เพราะกฎหมายไม่เป็นธรรม แต่เป็นกรณีผู้ออกใบเตือนไม่ทราบองค์ประกอบของการเตือนที่จะทำให้เกิดผลต่างหาก เป็นที่รู้กันอยู่เต็มอกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เค้าคุ้มครองใคร (ชื่อก็บอกเนอะ)