บิดาเสียชีวิตแล้ว จะรับรองบุตรอย่างไร

สำหรับกรณีที่บิดาเสียชีวิตแล้ว วิธีการขอรับรองบุตรทำได้ครับ แต่ต้องต้องดำเนินคดีอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทคือเริ่มคดีโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 188(1) ครับ  รายละเอียดเป็นอย่างไรมาดูกันครับ