preloader

Category: กฎหมายครอบครัว

ถ้านายจ้างไม่สั่ง แล้วเราทำงานล่วงเวลาเอง เราขอค่าล่วงเวลาได้หรือไม่

ถ้านายจ้างไม่สั่ง แล้วเราทำงานล่วงเวลาเอง เราขอค่าล่วงเวลาได้หรือไม่

อ่านคำถามหลังบ้านวันนี้ ก็เข้าใจคนถาม เพราะใจนึงก็ห่วงงานกลัวเสียหาย แต่อีกใจก็ประสงค์จะรักษาสิทธิ หากต้องทำงานล่วงเวลา แต่ประเด็นมันดันอยู่ที่ว่า ถ้านายจ้างไม่สั่ง แล้วเราทำงานล่วงเวลาเอง เราขอค่าล่วงเวลาได้หรือไม่ เราขอให้ความเห็นแบบนี้ค่ะ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 5 ให้นิยามของ “การทำงานล่วงเวลา” หมายความว่า “การทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่ละวันที่นายจ้าง ลูกจ้างตกลงกันตามมาตรา 23 ในวันทำงานหรือวันหยุดแล้วแต่กรณี” และมาตรา 24 วรรคหนึ่ง ระบุว่า “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป” ตามบทบัญญัติดังกล่าวการทำงานของลูกจ้างที่จะเป็นการทำงานล่วงเวลาจึงต้องเป็นกรณีที่เป็นความประสงค์ของนายจ้างที่จะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา โดยลูกจ้างให้ความยินยอมก่อนเป็นคราวๆ ไป และจะต้องเป็นการทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่ละวันที่นายจ้างตกลงกันตามมาตรา 23 ในวันทำงานหรือวันหยุด เมื่อนายจ้างประสงค์ให้มีการทำงานล่วงเวลาในช่วงระยะใด นายจ้างจะต้องทำความตกลงกับลูกจ้างโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้มีสาระสำคัญครบถ้วนถึงกำหนดช่วงระยะการเริ่มต้นและการสิ้นสุดของการทำงานล่วงเวลาไว้ก่อนล่วงหน้า จากบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นจึงเห็นได้ว่า ถ้านายจ้างไม่ได้สั่งให้ทำงานล่วงเวลา ลูกจ้างก็ไม่ไม่สิทธิได้รับค่าล่วงเวลา (คำพิพากษาฎีกาที่ 9015/2549) ส่วนกรณีที่แฟนเพจถามมานี้ นอกจากข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เราแนะนำว่าหากกังวลว่าวานจะเสียหายถ้าไม่ทำล่วงเวลา ให้ไปชี้แจงปริมาณงานกับปริมาณคนทำงาน หรือเวลาทำงานกับนายจ้าง รวมถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวด้วย แต่ถ้าบอกแล้วนายจ้างไม่ได้อนุมัติให้ทำงานล่วงเวลา แนะนำว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของนายจ้างค่ะ กลับบ้านอาบน้ำนอน พักผ่อนตามอัทธยาศัย […]

การนับอายุงาน ต้องเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งแต่เริ่มทำงานเลย หรือว่าหลังทดลองงานเรียบร้อยแล้วกันนะ

การนับอายุงาน ต้องเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งแต่เริ่มทำงานเลย หรือว่าหลังทดลองงานเรียบร้อยแล้วกันนะ

ทางเพจของเราขอให้ความเห็นว่า การนับอายุงานนั้นขึ้นอยู่กับว่านับไปเพื่อจุดประสงค์อะไร ซึ่งจะขอแยกออกเป็นสองกรณีค่ะ

หนังสือเลิกจ้างไม่ระบุเหตุ นายจ้างจะยกขึ้นอ้างต่อสู้เรื่องไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ แต่ยกขึ้นต่อสู้กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได

หนังสือเลิกจ้างไม่ระบุเหตุ นายจ้างจะยกขึ้นอ้างต่อสู้เรื่องไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ แต่ยกขึ้นต่อสู้กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได

ทำไมถึงย้ำหนักหนาว่า ถ้าเลิกจ้างเพราะลูกจ้างผิดจริง ต้องระบุในหนังสือเลิกจ้างโดยละเอียดเพราะถ้าไม่ระบุ นายจ้างจะยกมาเป็นข้อต่อสู้เรื่องค่าชดเชยไม่ได้!! (แต่ต่อสู้เรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมยังได้นะ)

รับแม่บ้านเข้าทำงานเรียกหลักประกันการทำงาน ไม่ได้!!

รับแม่บ้านเข้าทำงานเรียกหลักประกันการทำงาน ไม่ได้!!

รับแม่บ้านเข้าทำงานเรียกหลักประกันการทำงาน ไม่ได้!! เคยเล่าไปแล้วว่าตำแหน่งงานไหนบ้างที่นายจ้างสามารถเรียกรับหลักประกันได้ ใครจำไม่ได้ไปดูโพสนี้ (https://www.facebook.com/100831634828447/posts/432201791691428/)

นายไม่สั่ง แต่กลัวทำงานไม่ทัน งานจะเสียหาย เลยขอทำงานล่วงเวลาได้ไหม

นายไม่สั่ง แต่กลัวทำงานไม่ทัน งานจะเสียหาย เลยขอทำงานล่วงเวลาได้ไหม

อ่านคำถามหลังบ้านวันนี้ ก็เข้าใจคนถาม เพราะใจนึงก็ห่วงงานกลัวเสียหาย แต่อีกใจก็ประสงค์จะรักษาสิทธิ หากต้องทำงานล่วงเวลา แต่ประเด็นมันดันอยู่ที่ว่า ถ้านายจ้างไม่สั่ง แล้วเราทำงานล่วงเวลาเอง เราขอค่าล่วงเวลาได้หรือไม่

อย่าคิดว่าการที่ไม่มีสัญญาจ้าง แล้วลูกจ้างไม่สามารถฟ้องได้นะ

อย่าคิดว่าการที่ไม่มีสัญญาจ้าง แล้วลูกจ้างไม่สามารถฟ้องได้นะ

มีแฟนเพจท่านหนึ่งสอบถามเข้ามาด้วยความระกำใจว่า…. ” ทำงานมาตั้งนาน ประกันสังคมก็หัก จู่ๆมาเลิกจ้างแบบฟ้าผ่า นายจ้างบอกว่าไม่สิทธิได้ค่าชดเชย เพียงเพราะไม่มีสัญญาจ้าง กฎหมายไม่เป็นธรรมเลย”

ให้เวลามองหางานใหม่ 3 เดือน แล้วขอให้มาเซ็นใบลาออก คือ การบอกเลิกจ้าง

ให้เวลามองหางานใหม่ 3 เดือน แล้วขอให้มาเซ็นใบลาออก คือ การบอกเลิกจ้าง

นายจ้างเรียกไปบอกว่าจำเป็นต้องลดตำแหน่งงานหนูเนื่องด้วยเศรษฐกิจ ให้เวลาหางานสามเดือนในการหางานใหม่ ค่อยมาเขียนใบลาออก แบบนี้คือเลิกจ้างไหมคะ??

เจ้านายไม่อนุมัติให้ลาออกทำไงดี นายจ้างจะไม่ออกหนังสือรับรองการทำงานให้รึป่าว จะมีผลกระทบอะไรไหม

เจ้านายไม่อนุมัติให้ลาออกทำไงดี นายจ้างจะไม่ออกหนังสือรับรองการทำงานให้รึป่าว จะมีผลกระทบอะไรไหม

การลาออกเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว นายจ้างไม่จำเป็นต้องอนุมัติก็มีผลแล้ว แล้วถ้าในสัญญากำหนดไว้ว่าต้องให้นายจ้างอนุมัติก่อนล่ะ จะมีผลทางกฎหมายเช่นไร ??

สัญญาจ้างแรงงานดูที่พฤติกรรมการจ้างระหว่างกัน แม้ไม่ได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อก็อาจถือเป็นการจ้างตามกฎหมาย

สัญญาจ้างแรงงานดูที่พฤติกรรมการจ้างระหว่างกัน แม้ไม่ได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อก็อาจถือเป็นการจ้างตามกฎหมาย

หลายคนยังเข้าใจว่า – เมื่อไม่มีสัญญาจ้างก็ไม่ถือเป็นลูกจ้าง และนายจ้างกัน – เลี่ยงการจ้างแรงงานโดยใช้ชื่อสัญญาจ้างเป็นแบบอื่น

Lastest Posts

ที่อยู่

บริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด

โครงการเวนิส ดิ ไอริส เลขที่ 1/257 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220