มาถึงเรื่องการออกหนังสือเตือนล่าสุดมีน้องแฟนเพจมาปรึกษาเรื่องการ ออกหนังสือเตือน ในเรื่องที่แปลกประหลาดที่สุดตั้งแต่เคยพบเจอ คือ นายจ้างเรียกน้องไปเตือนด้วยวาจาว่า ห้ามใช้รูปคู่เป็น โปรไฟล์ไลน์ และให้เป็นชื่อไลน์ให้ตรงกับชื่อจริงอ่านง่าย เสิร์จหาง่าย หากยังไม่เปลี่ยนไม่แก้ไขจะออกหนังสือเตือน!!

ฟังแล้วแทบสำลักขนมที่กำลังกินๆอยู่เลย ไล่ข้อข้อเท็จจริงถามเพิ่มเติมอีกหน่อย ได้ความว่านายจ้างบอกว่าการที่น้องตั้งภาพโปรไฟล์คู่ และใช้ชื่อเป็นตัวอักษรผสมสัญลักษณ์ ทำให้เสิร์จหายาก ลูกค้าขาดความน่าเชื่อถือ

 

ในกรณีนี้ คลินิกกฎหมายแรงงานมองแบบนี้ค่ะ

  1. เราเข้าใจว่า ปัจจุบัน line เป็นอีกหนึ่งในช่องทางการติดต่อสื่อสารการทำงาน แต่อย่างไรก็ดีหาก LINE account ที่เราใช้อยู่ไม่ใช่ในนามตัวแทนของบริษัทหรือเป็น Official LINE ลูกจ้างมีสิทธิ์ ใช้โปรไฟล์หรือชื่อเรียกอะไรก็ได้
  2. นายจ้าง ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิต ดังนั้น การออกหนังสือเตือนก็ต้องเตือนในเรื่องที่ชอบและเป็นธรรมด้วย
  3. ในกรณีนี้หากลูกจ้างยังยืนยันที่จะใช้รูปโปรไฟล์เดิมชื่อโปรไฟล์เดิมโดยไม่เปลี่ยนและนายจ้างออกหนังสือเตือนต่อให้มีหนังสือเตือนอีกรอบ เพื่อให้ลูกจ้างเปลี่ยนชื่อและภาพในโปรไฟล์ หากไม่ทำจะเลิกจ้างกรณีนี้ไม่อาจใช้ลงโทษลูกจ้างได้และหากเลิกจ้างเพราะเหตุดังกล่าว นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย และลูกจ้างมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอีกด้วย

ปล. หลังจากการแนะนำข้อกฎหมายก็ได้แจ้งน้องไปว่า ฝากให้ความรู้ความเข้าใจในจ้างทีว่านายจ้างสามารถแก้ชื่อ Line ของเพื่อนใน contact list ให้ง่ายต่อการเสิร์จหาและจดจำได้จากเครื่องของตัวเองนะ 😊

————– 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

💬คดีความ

💬ที่ปรึกษากฎหมายครับ

💬ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

💬งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

💬 VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง Labour.clinique@gmail.com