กรุณารอสักครู่

 

The virtue of justice consists in moderation, as regulated by wisdom.

ARISTOTLE
AllPDPAกฎหมายกฎหมายครอบครัวกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฏหมายแรงงาน