เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

บริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด

บริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด เป็นการรวมตัวกันของเพื่อนพ้องทนายความในด้านต่างๆ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่ร่วมกันแบ่งปันความรู้ทางกฎหมายต่างๆเรื่อยมา ทั้งจากการบรรยายโดยทั่วไป และให้ความรู้ในโลกออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายในแง่มุมต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถหาความรู้ได้โดยง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตหรือธุรกิจ และนอกจากให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายด้านต่างๆ

บริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด ยังรวบรวมทนายความ และที่ปรึกษากฎหมายที่มีความชำนาญในสาขาที่แตกต่างกัน เพื่อให้บริการงานกฎหมาย เริ่มตั้งแต่การแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกันโดยเป็นที่ปรึกษาของบริษัท จนถึงการเป็นทนายความหรือเป็นตัวแทนในการดำเนินคดีในชั้นศาล ซึ่งในปัจจุบันบริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด ก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาและดูแลหลายบริษัทชั้นนำ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย เราจะได้รับความไว้วางใจให้ได้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายดังกล่าว

เรายินดีให้บริการ

ให้คำปรึกษาเหมือนเพื่อน
ช่วยเตือนเหมือนญาติ