เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

บริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด

เป็นการรวมตัวกันของเพื่อนพ้องทนาย ที่มีประสบการณ์ทางคดีและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกัน ร่วมกันทำคดีและให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการได้อย่างตรงจุด ทั้งในการป้องกันปัญหา เช่น การบริหารโครงการก่อสร้าง การร่างสัญญา หรือตรวจร่างสัญญาโดยอาศัยประสบการณ์ในการอุดช่องว่างของปัญหาที่อาจเกิดแก่ธุรกิจประเภทต่างๆ จนถึงแก้ไขปัญหา ทั้งในชั้นศาลและการไกล่เกลี่ยเจรจานอกศาล ทั้งคดีแพ่ง อาญา จนถึงคดีในศาลชำนัญพิเศษต่างๆ เช่น ศาลปกครอง ศาลแรงงาน หรืออนุญาโตตุลาการ

บริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด ให้บริการด้านกฎหมายอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและธุรกิจ บริการทางด้านนิติกรรมและสัญญา การควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กร กฎหมายแรงงาน การปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย รวมไปถึงกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจของบริษัทลูกค้า และสร้างความเข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและองค์กรต้องรู้เพื่อให้เกิดคดีในชั้นศาลน้อยที่สุด โดยบริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด มีความเข้าใจธุรกิจในแต่ละภาคส่วนในเชิงลึก เป็นอย่างดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ อย่างเป็นอันนึงอันเดียวกัน ภายใต้นโยบาย "กฎหมายเชิงป้องกัน " โดยมีทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าใจแนวโน้มทางธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมและสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างลึกซึ้งและเฉพาะเจาะจง

นโยบายของเรา

กฎหมายเชิงป้องกัน

เรายินดีให้บริการ

ให้คำปรึกษาเหมือนเพื่อน
ช่วยเตือนเหมือนญาติ

บริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัดเเชื่อว่ากฎหมายอยู่ในทุกธุรกิจ ในทุกภาคส่วน และผุ้ประกอบการทั้งหลายไม่อาจอ้างได้ว่าไม่รู้ เราจึงเล็งเห็นความสำคัญในเชิงป้องกัน และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ เราก็พร้อมที่จะเตรียมพร้อมรับมือ และให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา โดยเราได้รวบรวมนักกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมธุรกิจที่หลากหลาย ทำให้เราเชื่อมั่นว่า เราสามารถให้คำปรึกษาทางกฏหมายกับลูกค้าได้อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจ