กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานขอหยุดพักร้อน แต่..นายจ้างไม่อนุญาต ผลจะเป็นยังไง?

7 December 2023

ขอหยุดพักร้อนแต่นายจ้างไม่อนุญาต ผลจะเป็นยังไง??

ในกรณีที่ลูกจ้างยื่นขอหยุดพักผ่อน แต่ปรากฏว่านายจ้างไม่อนุญาต ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรนั้น

ก่อนตอบ ต่องอธิบายก่อนว่า พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดไม่ว่าจะเป็น วันหยุดประจำสัปดาห์ ม.28 วันหยุดตามประเพณี ม.29 และวันหยุดพักผ่อนประจำปี ม.30 ที่ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี ดังนั้น หากลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนฯ ก็สามารถใช้สิทธิหยุดพักผ่อนฯ ได้

1. นายจ้างมีสิทธิที่ไม่อนุญาตให้ใช้วันหยุดพักผ่อนได้หรือไม่ ?
ขอตอบว่า  “มีสิทธิไม่อนุญาตให้หยุดพักผ่อนได้” หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้
1.1 หากลูกจ้างขอหยุดพักผ่อนนอกจากวันที่นายจ้างกำหนด นายจ้างก็มีสิทธิที่จะไม่อนุญาตได้ เพราะตาม ม.30 กำหนดไว้ว่า แม้นายจ้างจะมีหน้าที่ต้องจัดให้มีวันหยุดพักผ่อน แต่นายจ้างก็มีสิทธิกำหนดว่าจะให้ลูกจ้างหยุดวันใดก็ได้โดยนายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น หากลูกจ้างขอหยุดพักผ่อนนอกจากวันที่นายจ้างกำหนด นายจ้างก็มีสิทธิที่จะไม่อนุญาต
1.2 หากนายจ้างและลูกจ้างตกลงให้หยุดพักผ่อนในวันใดก็ได้ ถ้าลูกจ้างรายนั้นลาโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือข้อบังคับของทางบริษัท หรือ หากการหยุดไปนั้นจะทำให้เกิดผลกระทบต่องานที่อาจทำให้งานเกิดความเสียหาย เช่น ลูกน้องในแผนกพร้อมใจกันลาพร้อมกัน 3 – 4 คน แบบนี้มีผลกระทบต่องาน นายจ้างไม่อนุญาตให้หยุดพักผ่อนได้

2. หากลูกจ้างลาถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับ ยื่นขอหยุดพักผ่อนที่ไร นายจ้างก็ไม่อนุญาต ลูกจ้างต้องทำอย่างไร ?
3. ขอตอบว่า  หากทำงานจนสิ้นปีแล้ว แต่นายจ้างยังไม่อนุญาตให้หยุดพักผ่อน ถือเป็นกรณีที่นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างได้หยุดพักผ่อน  นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างตาม ม.62 (เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 5496/45 และฎีกาที่ 8661/47) นอกจากนี้ นายจ้างก็จะมีความผิดอาญา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  20,000 บาท ตาม ม.146
ดังนั้น ทางออกที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่าย ขอแนะนำว่า หากทางนายจ้างมีความจำเป็นที่ไม่สามารถให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อน เนื่องจากงานที่ต้องมีการผลิตสินค้าเร่งด่วน หรืองานมีปริมาณมาก นายจ้างก็ควรที่จะเรียกลูกจ้างมาพูดคุยเพื่อทำความตกลงกับลูกจ้าง หรืออาจกำหนดให้ใช้วิธีการเลื่อนหรือสะสมวันลาเพื่อใช้ในปีต่อไป

และเช่นเคยสำหรับใครที่ไม่อยากจดจำ ไม่มีเวลาหาข้อมูล แต่มีคำถามในทางปฏิบัติมากมาย อยากหาทนายเคียงข้างธุรกิจ เป็นเพื่อนคู่คิดหรือเป็นมิตรคู่กาย ในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสักคน สามารถติดต่อมาได้ที่ inbox เลยค่า