กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานยังไม่ผ่านทดลองงาน แล้ว..ลาป่วย นายจ้างหักเงินได้ด้วยเหรอ

12 November 2023

คำถามจากแฟนเพจที่ว่าในช่วงระหว่างการทดลองงานลูกจ้างมีอาการเจ็บไข้​ จำเป็นต้องหยุดงานแต่นายจ้างแจ้งว่าต้องหักเงินค่าจ้างในวันที่ลาป่วยออกเนื่องจากยังไม่ผ่านช่วงทดลองงาน​ แบบนี้สามารถทำได้หรือไม่​??

เพจคลินิกกฎหมายแรงงานมีคำตอบฮะ

1.​ การลาป่วย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 32 กำหนดไว้ว่า “ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่สามวันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบัน..
2.พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 57 มีท่อนนึงกล่าวว่า “บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานในวันที่ลาป่วยเท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาป่วย แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน”

ดังนั้น​ หากพิจารณาจาก​ 2​ มาตราข้างต้นแล้ว​ แม้จะอยู่ในข่วงทดลองงานลูกจ้างก็มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างในช่วงที่ลาป่วยค่ะ​ 🚩

…แต่… นายจ้างเองก็มีสิทธินำเอาอาการป่วยไข้ที่เกิดขึ้นบ่อย​ มาประเมินเป็นเหตุที่หย่อนสมรรถภาพและทำให้ไม่ผ่านการทดลองงานก็เป็นได้​ ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวก็ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใดนะคะ

เข้าใจเอาไป​ปรับใช้ให้ถูกต้อง​ ลดปัญหาข้อพิพาทแรงงานนะคะ​ 🥰