กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานนายจ้างไม่คืนเงินประกัน อ้างว่า เสียหายจากการที่ลูกจ้างออกจากงานไม่บอกล่วงหน้า ไม่ได้!!

5 October 2023
นายจ้างไม่คืนเงินประกัน อ้างว่า เสียหายจากการที่ลูกจ้างออกจากงานไม่บอกล่วงหน้า ไม่ได้!!
หลายครั้งที่นายจ้างตกมาตายก็เข้าใจว่าเงินค้ำประกันความเสียหายที่ลูกจ้างให้ไว้สามารถนำมาหัก ได้ในกรณีที่ลูกจ้าง ลาออกโดยไม่บอกล่วงหน้าหรือบอกไม่ครบ
ทำไมถึงบอกว่าตกม้าตายนั่นก็เป็นเพราะว่า การจะใช้เงินประกันและชำระค่าเสียหายต้องพิสูจน์ว่า นายจ้างมีความเสียหายหรือไม่เพียงใดและลูกจ้างต้องยอมรับได้ว่าเสียหายจริงซึ่งจะทำได้หากลูกจ้างไม่ยินยอมก็ต้องไปฟ้องแยกเป็นค่าเสียหายเอาเอง โดยเงินประกันนั้นนายจ้างต้องคืนเงินประกันให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วันหลังออกจากงานมิเช่นนั้นลูกจ้างก็มีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี