กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานนายจ้างโยกย้ายตำแหน่งของลูกจ้างโดยไม่ต้องขอความยินยอมก่อนได้หรือไม่?

8 July 2023

นายจ้างโยกย้ายตำแหน่งของลูกจ้างโดยไม่ต้องขอความยินยอมก่อนได้หรือไม่??

จากคำถามใน Inbox ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งงาน ว่าสามารถโยกย้ายได้หรือไม่ลูกจ้างต้องยินยอมก่อนหรือเปล่าในเรื่องนี้คลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็นแบบนี้ค่ะ

โดยปกติแล้วการโยกย้ายตำแหน่งของลูกจ้าง เป็นอำนาจของนายจ้างเพื่อบริหารกิจการให้ได้ดีขึ้นและเกิดความคล่องตัว แต่บังเอิญว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของลูกจ้าง ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังนั้นหากเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในทางที่เป็นคุณแก่ลูกจ้างเช่นตำแหน่งนี้ขึ้นเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นสวัสดิการดีขึ้นกรณีเช่นนี้ไม่ต้องขอความยินยอม

แต่ตรงกันข้าม หักย้ายลูกจ้างให้ทำงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเดิม และเป็นผลเสียกับลูกจ้างมากกว่าเดิมกรณีเช่นนี้ลูกจ้างต้องให้ความยินยอมเสียก่อน

แล้วหากลูกจ้างไม่ให้ความยินยอม นายจ้างจะเลิกจ้างเลยได้หรือไม่??

การที่ลูกจ้างปฏิเสธไม่ยอมทำงานในตำแหน่งใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมไม่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย หากนายจ้างจะเลิกจ้างด้วยเหตุผลนี้จะต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้ง การถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลนี้ ยังถือว่าเป็น
การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย (คำพิพากษาฎีกาที่ 4030/2561)

รู้ที่มาที่ไปกันแล้วด้านนายจ้างเองก็ควรพิจารณาโยกย้ายให้เป็นธรรมหรือทำความเข้าใจกับลูกจ้างให้เรียบร้อยก่อนนะคะ