กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานเลิกจ้างเพราะท้อง มีความผิดทางอาญา ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

15 June 2023
เลิกจ้างเพราะท้อง มีความผิดทางอาญา ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กรณีนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุมีครรภ์จริง ถือว่านายจ้างกระทำความผิดฐานฝ่าฝืนพรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 43 ที่กำหนดห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ ( แม้ในสัญญาจะระบุว่าเลิกจ้างได้สัญญานั้นก็ขัดต่อกฎหมายไม่สามารถถือเอาบังคับใช้ได้)
เดินในกรณีนี้ หากมีการเลิกจ้าง พนักงานตรวจแรงงานจะมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ( อันนี้ต้องดูระยะเวลาการทำงานด้วยเพราะค่าชดเชยจะเกิดต่อเมื่อทำงานต่อเนื่องครบ 120 วันส่วนจะได้เท่าไหร่ไปดูในพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา 118 ) หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามและไม่นำคดีขึ้นสู่ศาล ถือว่านายจ้างได้กระทำความผิดอาญา ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ