กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานสัญญาบอกว่าห้ามไปประกอบธุรกิจ ลักษณะเดียวกับนายจ้างไม่งั้นจะมีค่าปรับ ดังนั้น ถ้าจ่ายค่าปรับแล้ว “ทำได้เลย!!”

22 May 2023
สัญญาบอกว่าห้ามไปประกอบธุรกิจ ลักษณะเดียวกับนายจ้างไม่งั้นจะมีค่าปรับ ดังนั้น ถ้าจ่ายค่าปรับแล้ว “ทำได้เลย!!”
คนจริงมันต้องแบบนี้!!
หลายบริษัทมักจะเขียนกำหนดไว้ว่าหลังจากผู้ฝึกการจ้างไปแล้วไม่ว่าจะด้วยการเลิกจ้างหรือด้วยการลาออกเองก็ห้ามไปประกอบธุรกิจค้าแข่งกับบริษัทหรือในธุรกิจที่มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันกับบริษัท.. ถ้าไปจะมีค่าปรับนะ
อนาคตกฎหมายก่อนถามว่าการกำหนดด้วยแบบนี้บังคับใช้ได้ไหมก็คงต้องตอบว่า “บังคับใช้ได้จริงค่ะ”
แต่การที่จะไปเรียกค่าปรับนั้น ศาลก็จะพิจารณาจากว่าเขาทำตำแหน่งอะไร การไปเนี่ยมันทำให้บริษัทเดิมเสียหายไหม ส่วนค่าปรับเรียกสูงเกินส่วนไหมถ้าสูงเกินส่วนศาลก็มีสิทธิ์ปรับลดให้ เพราะค่าปรับ คือค่าเสียหายอนาคตไม่มีพยานหลักฐานว่าเกิดความเสียหายถึงขนาดจริง ดังนั้น เมื่อลูกจ้างรับผิดชำระค่าเสียหายแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องมีคำสั่งห้ามไม่ให้ ไปประกอบกิจการในลักษณะที่สัญญาจ้างแรงงานห้ามไว้
ใครสนใจ ลองไปอ่านคำพิพากษาฎีกาที่ 2422/2557 เรื่องสัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม