กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานยุยงปั่นปวนให้เกิดความวุ่นวาย เลิกจ้างได้ “ไม่ต้อง” จ่ายค่าชดเชย !!

22 May 2023
ยุยงปั่นปวนให้เกิดความวุ่นวาย
เลิกจ้างได้”ไม่ต้อง”จ่ายค่าชดเชย!!
เชื่อว่าหลายออฟฟิศคงมี คนที่ช่างยุยง พูดน้ำไหลไฟดับ พูดไปเรื่อย ให้นายจ้างเสียหาย คนแบบนี้เลิกจ้างได้ ไม่ต้องจ่ายชดเชย!!
ตัวอย่างจากการยุยง ปั่นป่วนพูดไปเรื่อยจนนายจ้างเกิดความเสียหายมีมาแล้ว ในฎีกาที่ 13587/2556
โดยยุยงส่งเสริมให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่พนักงานเกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบการ โดยไปบอกพนักงานแผนกอื่นๆว่า บริษัทจะย้ายสำนักงานใหม่ ถ้าไม่ยอมไป เมื่อถึงเวลาย้ายจะถูกฟ้องนะ
จนทำให้ผู้บริหารต้องประชุมชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการเล็งเห็นผลได้ว่าอาจก่อให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างพนักงานกับบริษัท ทำให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่พนักงานอันจะส่งผลกระทบต่อการย้ายสถานประกอบกิจการของบริษัท เกิดความยุ่งยากมากขึ้น เป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตแล้ว ยังเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอีกด้วย จึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 ( 2 )
จากฎีกาดังกล่าว จะเห็นแล้วว่าการพูดโดยไม่กลั่นกรอง อาจส่งผลเสียให้ตัวเองอย่างมาก [นี่สรุปแบบดีๆ] แต่ใฟ้สรุปแบบคนที่เพิ่งเจอสถานการณ์นี้ และต้องไปแก้ไขข่าวมา ก็อยากบอกพวกที่พูดไปเรื่อยว่า …. ปากอ่ะ ถ้าพูดเรื่องดีๆไม่ได้แนะนำให้เงียบ เก็บไว้ทาสีผึ้งแม่เลียบ หรือเก็บไว้กินข้าวนะ